18.11.19

Θεσ/νίκη, Νοέμβριος 2019

Πατήστε μια φωτογραφία με το ποντίκι  και βγαίνει η πρωτότυπη. Όποιοι/ες έχουν 
αδημοσίευτες φωτογραφίες από αυτή τη συνεστίαση, παρακαλώ να τις στείλουν
 για να προστεθούν εδώ.
(Φωτογραφίες από Στ.Μπινιέτογλου, Γιάννη Βασιλειάδη, Γιώργο Τραμπούκη, Στ.Φραγκόπουλο, ...)